15/10/1956: Thành lập Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

1963 -1964: Tuyển sinh khóa đào tạo Kỹ sư Kinh tế hệ Chuyên tu và Tại chức đầu tiên của trường.

Tháng 1/1965: Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Khoa Kỹ sư Kinh tế với một bộ môn duy nhất là Bộ môn Kinh tế và Tổ chức đào tạo 6 nhóm ngành cơ bản, Kinh tế Cơ khí, Kinh tế Năng lượng, Kinh tế hóa, Kinh tế Luyện kim, Kinh tế mỏ và Kinh tế Xây dựng

1966: Khoa được tách nhỏ thành bảy bộ môn: Kinh tế và Tổ chức Cơ khí, Kinh tế Năng lượng, Kinh tế và Tổ chức Hóa, Kinh tế và Tổ chức Luyện kim, Kinh tế và Tổ chức Xây dựng,  Kinh tế và Tổ chức Mỏ và Kinh tế Cơ sở. Nhiệm vụ của Khoa lúc bấy giờ là đào tạo sinh viên hệ chính quy, chuyên tu và tại chức thuộc 6 chuyên ngành nói trên, ngoài ra còn giảng dạy các môn Kinh tế và quản lý sản xuất, hướng dẫn và chấm đồ án cho các sinh viên chuyên ngành kỹ thuật của trường. Cuối năm 1966, Khoa chỉ còn 5 bộ môn đào tạo 4 chuyên ngành chính, do hai bộ môn Kinh tế và tổ chức Mỏ và Kinh tế tổ chức Xây dựng được chuyển về hai trường ĐH mới mở, ĐH Mỏ địa chất và ĐH xây dựng.

1965 - 1994: Cùng với quá trình thăng trầm của đất nước, Khoa Kỹ sư Kinh tế đã đào tạo ra lớp lớp kỹ sư và cán bộ kinh tế cho đất nước. Nhiều sinh viên của Khoa hiện đang giữ các vị trí cao và quan trọng trong các tổ chức nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức công ty nước ngoài. Đặc biệt trong khóa 18 và 19, nhiều sinh viên xuất sắc đã trở thành các cán bộ chủ chốt của Khoa Kinh tế và Quản lý sau này.

1994: Khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sỹ và đồng thời cho phép mở thêm chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

1988: Khoa Kỹ sư Kinh tế có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, Khoa được tách ra thành 2 khoa, Khoa Kinh tế Cơ khí và Khoa Kinh tế Năng lượng – Hóa – Luyện Kim. 

1995: Hai khoa này được sát nhập thành một và mang tên thành KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ. Tên gọi này được giữ cho đến ngày nay. 

1996: Hai bộ môn mới được thành lập là Bộ môn Kinh tế học và Bộ môn Quản trị Kinh doanh, nâng tổng số chuyên ngành đào tạo chính quy lên 7 chuyên ngành: Kinh tế Cơ khí, Kinh tế Năng lượng, Kinh tế Hóa – Thực phẩm, Kinh tế Hàng không, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính - Kế toán và Marketing. 

2003: Hai bộ môn mới được thành lập là Bộ môn Quản trị Tài chính và Bộ môn Quản lý Công nghiệp. Hiện nay, Khoa có năm bộ môn là Kinh tế học, Kinh tế Năng lượng, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Tài chính và Quản lý Công nghiệp. 

2010: Khoa Kinh tế và Quản lý được phép tuyển sinh đại học theo ngành riêng, tức là thí sinh thi vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có thể đăng ký nguyện vọng vào Khoa ngay từ khi làm hồ sơ. Khoa chấp nhận cả thí sinh Khối A và Khối D. 

2011: Khoa được nâng cấp thành Viện Kinh tế và Quản lý. 

2012: Thành lập thêm Bộ môn Khoa học Quản lý và Luật và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý, trực thuộc Viện Kinh tế và Quản lý, đưa quy mô của Viện thành 6 Bộ môn và 1 Trung tâm


Make a Free Website with Yola.